Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 26 - 26℃, gió 1.74m/s, khả năng mưa 83%, áp suất 1005 hpa