Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 15 - 15℃, gió 1.16m/s, khả năng mưa 99%, áp suất 1014 hpa