Hanoi, VN ít mây

nhiệt độ từ 32.68 - 32.68℃, gió 4.76m/s, khả năng mưa 12%, áp suất 1005 hpa