Hanoi, VN bầu trời quang đãng

nhiệt độ từ 11 - 11℃, gió 0.37m/s, khả năng mưa 3%, áp suất 1024 hpa