Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 29.31 - 29.31℃, gió 4.99m/s, khả năng mưa 60%, áp suất 1014 hpa