Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 27 - 27℃, gió 3.6m/s, khả năng mưa 87%, áp suất 1012 hpa