Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 32 - 32℃, gió 3.98m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1003 hpa