Hanoi, VN mưa nhỏ

nhiệt độ từ 29 - 29℃, gió 3.41m/s, khả năng mưa 99%, áp suất 1007 hpa