Hanoi, VN mây rải rác

nhiệt độ từ 30 - 30℃, gió 4.73m/s, khả năng mưa 43%, áp suất 1001 hpa