Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 16 - 16℃, gió 2.09m/s, khả năng mưa 87%, áp suất 1018 hpa