Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 26 - 26℃, gió 5.45m/s, khả năng mưa 56%, áp suất 1008 hpa