Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 32 - 32℃, gió 3.08m/s, khả năng mưa 73%, áp suất 1003 hpa