Hanoi, VN mưa vừa

nhiệt độ từ 29 - 29℃, gió 6.24m/s, khả năng mưa 69%, áp suất 1000 hpa