Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 18 - 18℃, gió 4.45m/s, khả năng mưa 91%, áp suất 1013 hpa