Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 28 - 28℃, gió 3.26m/s, khả năng mưa 90%, áp suất 1008 hpa