Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 25 - 25℃, gió 3.81m/s, khả năng mưa 85%, áp suất 1013 hpa