Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 26.42 - 26.42℃, gió 0.81m/s, khả năng mưa 99%, áp suất 1003 hpa