Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 33 - 33℃, gió 5.2m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1002 hpa