Cách hóa giải những thế xấu của ngôi nhà cho hợp phong thủy

Nhà xấu theo Bát Trạch (tức là bị xung khắc với tuổi gia chủ), nhà xấu do cấu trúc nội thất bên trong, nhà xấu do ngoại cảnh không tốt và cuối cùng là sự ảnh hưởng của thời vận. Đây là 4 thế nhà đực coi là dạng "cực xấu" theo quan niệm về phong thủy.

1 mục

Danh mục