Đặt vật sắc nhọn trong nhà nhớ tránh 5 điều kẻo của cải đội nón ra đi

Những vật sắc nhọn như dao, kéo là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Những vật dụng này tuyệt đối không nên để tùy tiện.

1 mục

Danh mục