Hanoi, VN ít mây

nhiệt độ từ 30 - 30℃, gió 2.48m/s, khả năng mưa 12%, áp suất 1009 hpa