Hanoi, VN sương mù

nhiệt độ từ 20 - 20℃, gió 3.6m/s, khả năng mưa 20%, áp suất 1013 hpa