Hanoi, VN mây rải rác

nhiệt độ từ 25 - 25℃, gió 0.44m/s, khả năng mưa 42%, áp suất 1013 hpa