Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 31 - 31℃, gió 3.29m/s, khả năng mưa 99%, áp suất 1003 hpa