Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 25 - 25℃, gió 0.51m/s, khả năng mưa 81%, áp suất 1009 hpa