Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 27 - 27℃, gió 2.35m/s, khả năng mưa 91%, áp suất 1005 hpa