Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 31 - 31℃, gió 2.77m/s, khả năng mưa 93%, áp suất 1008 hpa