Hanoi, VN bầu trời quang đãng

nhiệt độ từ 24 - 24℃, gió 2.95m/s, khả năng mưa 9%, áp suất 1010 hpa