Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 20 - 20℃, gió 2.58m/s, khả năng mưa 98%, áp suất 1010 hpa