Hanoi, VN mưa nhỏ

nhiệt độ từ 29 - 29℃, gió 6.21m/s, khả năng mưa 75%, áp suất 1001 hpa