Hanoi, VN mưa vừa

nhiệt độ từ 26.66 - 26.66℃, gió 1.52m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1005 hpa