Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 16 - 16℃, gió 2.57m/s, khả năng mưa 75%, áp suất 1023 hpa