Hanoi, VN bầu trời quang đãng

nhiệt độ từ 30 - 30℃, gió 0.46m/s, khả năng mưa 6%, áp suất 1012 hpa