Hanoi, VN mưa nhỏ

nhiệt độ từ 34 - 34℃, gió 1.53m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 998 hpa