Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 30 - 30℃, gió 1.19m/s, khả năng mưa 66%, áp suất 1011 hpa