Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 30 - 30℃, gió 3.22m/s, khả năng mưa 94%, áp suất 1006 hpa