Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 26 - 26℃, gió 4.74m/s, khả năng mưa 65%, áp suất 1001 hpa