Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 34 - 34℃, gió 1.69m/s, khả năng mưa 98%, áp suất 1001 hpa