Hanoi, VN mây rải rác

nhiệt độ từ 16 - 16℃, gió 2.57m/s, khả năng mưa 40%, áp suất 1023 hpa