Hanoi, VN ít mây

nhiệt độ từ 32 - 32℃, gió 3.04m/s, khả năng mưa 16%, áp suất 1006 hpa