Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 30 - 30℃, gió 2.2m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 999 hpa