Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 27 - 27℃, gió 3.45m/s, khả năng mưa 89%, áp suất 997 hpa