Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 28 - 28℃, gió 1.62m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1005 hpa