Hanoi, VN mưa nhỏ

nhiệt độ từ 28 - 28℃, gió 4.68m/s, khả năng mưa 15%, áp suất 1007 hpa