Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 36 - 36℃, gió 2.4m/s, khả năng mưa 97%, áp suất 999 hpa