Hanoi, VN bầu trời quang đãng

nhiệt độ từ 24 - 24℃, gió 3.74m/s, khả năng mưa 4%, áp suất 1002 hpa