Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 33 - 33℃, gió 2.21m/s, khả năng mưa 99%, áp suất 1000 hpa