Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 26 - 26℃, gió 3.37m/s, khả năng mưa 99%, áp suất 1010 hpa