Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 30 - 30℃, gió 2.2m/s, khả năng mưa 54%, áp suất 1001 hpa