Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 31 - 31℃, gió 4.92m/s, khả năng mưa 87%, áp suất 1001 hpa