Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 23 - 23℃, gió 3.85m/s, khả năng mưa 96%, áp suất 1014 hpa