Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 29 - 29℃, gió 2.4m/s, khả năng mưa 95%, áp suất 1004 hpa