Hanoi, VN ít mây

nhiệt độ từ 32 - 32℃, gió 3.34m/s, khả năng mưa 18%, áp suất 1004 hpa