Hanoi, VN mưa vừa

nhiệt độ từ 24 - 24℃, gió 3.75m/s, khả năng mưa 39%, áp suất 1002 hpa