Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 30 - 30℃, gió 5.03m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 998 hpa