Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 26 - 26℃, gió 5.64m/s, khả năng mưa 60%, áp suất 1007 hpa